Onderwijs moet een onderwerp in de
gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen zijn!

4 open brieven aan de schepen van onderwijs in de
stad Antwerpen:
Area 2020 / Veilig naar school / 3000 leerkrachten te kort in Antwerpen in 2025
/ De bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs en de kostprijs van de
voor- en naschoolse opvang.

Vanaf
morgen, vier dagen lang op facebook, Twitter, Linkedin, mijn blog: www.marcswyngedouw.be en www.s-p-a.be/afdelingen/stadantwerpen/

Vaststelling:
Onderwijs is nu geen punt in de Antwerpse campagne voor de gemeenteraad. Ten
onrechte! De ongekwalificeerde uitstroom
(de secundaire school verlaten zonder diploma of kwalificatie) is het laatste
jaar terug gestegen in Antwerpen en
is nog altijd dubbel zo hoog als in heel Vlaanderen en hoger dan in Brussel. Na
vier jaar dalen door de antispijbel en antizittenblijven acties van Robert
Voorhamme (sp.a) stijgt ze terug. Zo’n 14.000
jongeren
hebben we de laatste jaren zonder iets in hun handen van school
gestuurd. Dit vormt een tikkende tijdbom onder Antwerpen. Structureel is er de
afgelopen legislatuur niets nieuws ondernomen om dit tegen te gaan. Met veel
communicatie die een hoerasfeertje
moet creëren probeert de coalitie van N-VA en Open-VLD de indruk te wekken dat
het wel goed gaat met ons onderwijs in Antwerpen. Schepen van onderwijs
Marinower lanceerde Area 2020 dat
het antwoord zou vormen zijn op de torenhoge ongekwalificeerde uitstroom.
Echter, zoals we zullen zien: Area2020
is misschien als idee goed, maar faalt in zijn uitvoering als antwoord op de
ongekwalificeerde uitstroom.
Too small, too little. Zelfs het
vervijfvoudigen naar andere wijken in Antwerpen zal dat niet verhelpen.

Maar
naar school gaan moet ook veilig kunnen. Iedere partij is daar
voorstander van, maar waarom neemt de
huidige coalitie dan geen doortastende maatregelen?
Too small, too little.

Als
Antwerpen de “onderwijshoofstad” van Vlaanderen wil zijn, dan heeft het leerkrachten nodig. Naar een school
gaan zonder leerkrachten brengt geen aarde aan de dijk. De hotelklassen
(leerlingen van de lagere school die in een andere klas stil taakjes moeten
maken omdat hun juf of meester niet aanwezig is) tieren welig. Marinower en met
hem de coalitie komen tot de vaststelling dat we er tegen 2025, zo’n 3000 van
tekort zullen hebben in Antwerpen. Maar waarom hebben we er niets aan gedaan de afgelopen legislatuur?
Dit valt toch niet zomaar uit de lucht? Too small, too late?

School lopen is meer dan rekenen, lezen en
schrijven alleen
. Natuureducatie, zeker voor de kinderen
van de vele kansengroepen in deze stad, vormt een onmisbaar onderdeel van elk pedagogisch
project
. Moet het dan net deze coalitie van N-VA & Open-VLD zijn die de
bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs
(op een dubieuze manier) in de prak rijdt en de infrastructuur verkoopt.

Voor en na de schooltijd is er de voor- en naschoolse opvang. Het nieuw ingevoerde reglement is een gemiste
kans
. Het blijft bij babysitten
en toezicht door niet opgeleide vrijwilligers en de prijsverhoging – ook voor arme kinderen – is over de verkiezingen
getild en verplaatst naar december 2018.