Open
brief onderwijs (2/4) – TOCH NIET ZO VEILIG NAAR SCHOOL

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de
gemeenteraadsverkiezingen n° 20)

· 3 september. Begin van het schooljaar. 12 schoolstraten in Antwerpen –
voor 352 schoolgebouwen.

·
Tegen dit tempo duurt het nog minimaal 88 jaar voordat alle scholen
schoolstraten hebben.

·
Venstertijden voor vrachtwagens zijn onbestaand.

·
Conflictvrije kruispunten en fietsstraten zijn er amper.

·
Snelheidsovertredingen in Zone 30 worden niet gecontroleerd.

Geachte
Heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt
voor uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw
– weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Mag ik
vandaag enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep over ‘Veilig naar school’
plaatsen?

Alle partijen beweren dat ze ‘veilig
naar school’ hoog in het vaandel voeren deze verkiezingen. De vraag is alleen hoe urgent het huidige stadsbestuur dat vindt. Met de nodige poeha kondigt het
bestuur de komst van elke schoolstraat
in Antwerpen aan. In zo’n straat, of een
stuk ervan, mag aan het begin en het einde van de schooldag geen gemotoriseerd
verkeer rijden. Zo kunnen scholieren veilig de school betreden of verlaten. In
2014 werd de eerste schoolstraat geopend. Bij het begin van dit schooljaar waren er 12 (of 14, het is me niet
geheel duidelijk). Of het er 12 of 14 zijn, maakt niet uit. Feit is dat er elk
jaar dus pakweg drie schoolstraten bijkomen. 0,04% van alle scholen liggen in
een schoolstraat. Alleen telt deze stad, u weet dat beter dan wie ook, 352 schoolgebouwen
(zonder het deeltijds kunstonderwijs – de kunstacademiën). Tegen dit ritme hebben we tussen 88 tot 117 jaar nodig om alle
scholen
van een schoolstraat te
voorzien. Kan het wat sneller?

Mag ik het in datzelfde kader ook eens
over fietsstraten, Zone 30 en venstertijden voor vrachtvervoer hebben?
Venstertijden voor vrachtwagens maken
dat er geen vrachtwagens in de directe omgeving van scholen rijden tijdens het
begin en het einde van de schooldag. Daarover kunnen we in Antwerpen heel kort
zijn. Antwerpen heeft namelijk geen venstertijden. Zone 30 is zeker binnen de Ring bijna veralgemeend. Alleen houdt
niemand er rekening mee en houdt het stadsbestuur geen snelheidscontroles. Uw
bestuur vindt handhaving en sanctionering in dat geval niet belangrijk. De fietsstraten zijn in Antwerpen zo schaars en zo slecht zichtbaar (neem
de Grote Hondstraat) dat ze geen invloed
hebben op iets wat op
een ‘veilig
naar school’-beleid
zou kunnen zijn. Laat me toe één voorbeeld te nemen. De
Lamornièrestraat, parallel met de Belgiëlei.

Die Lamornièrestraat telt maar liefst 7 schoolgebouwen. En er passeren ook nog veel ouders die hun kinderen
naar een school in de buurt brengen. Die Lamornièrestraat is Zone 30… Dat is de
theorie. Maar, maar. (1) Het is een smalle
straat
waar auto’s fietsers eigenlijk niet kunnen inhalen. (2) De snelheid van de auto’s wordt er nooit gecontroleerd – ook al staan er
bijna elke dag agenten ergens in de straat. (3) Door de aanwezigheid van bedrijven
(bank, uitgeverij, …) rijden er ook geregeld
zware vrachtwagens
door de straat, ook tijdens het begin en het einde van
de schooldag. Vrachtwagens blokkeren de straat tijdens het laden en lossen –
fietsers moeten over het voetpad, auto’s staan in file te toeteren en
vertrekken dan in hoge vaart. Dus is mijn vraag waarom u als schepen van
Onderwijs, en als verantwoordelijke voor de schoolgaande jeugd, de voorbije zes
jaar niet heeft geëist dat uw collega Kennis deze uiterst gevaarlijke situatie zou aanpakken? Waarom wordt hier niet
gewerkt met een fietsstraat en met venstertijden voor (verbod op) vrachtwagens.
Moeten er eerst zware ongelukken komen? Dat kan dus anders en veel beter!

Ik zou u willen vragen om een aantal
zaken die we in het sp.a-programma gemeenteraadsverkiezingen Antwerpen voorstellen
eens goed te bekijken.

· De belangrijkste
straten
die door leerlingen (en
hun ouders) worden gebruikt om naar
school te fietsen en waar scholen zijn, willen we
tot fietsstraten omvormen.

· Schoolstraten moeten voor alle scholen gelden, en snel.

·
We voeren venstertijden
in voor vrachtwagens, bussen en vuilniskarren
in de grote omgeving van alle scholen en op de belangrijkste
toegangswegen tot scholen.

·
Waar ouders en kinderen omwille van de veiligheid tegen
de rijrichting op het fietspad rijden, maken we fietsen in twee richtingen mogelijk.

·
We maken kruispunten
conflictvrij en zorgen ervoor dat fietsers enkele seconden voor de auto’s kunnen
vertrekken.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw