ZEE-
EN BOSKLASSEN DUURDER, OOK VOOR ARMEN

Marc
Swyngedouw (professor politieke sociologie, lid raad van bestuur Autonoom
Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, kandidaat sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen
n° 20)


De

sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in
Malle, Home Mathilde Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout in 2013
– 2014 betekende zowat het
einde van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in
Antwerpen.


1,8 miljoen Euro besparingen volgens Open-VLD.


Gezien de slechte luchtkwaliteit van Antwerpen is een verblijf aan zee of in
het bos geen luxe.


Vooral kansarme kinderen zijn het slachtoffer.


Natuureducatie is de dupe.


Nu ligt Domein Peerdsbos (de Leerexpert – Stedelijk Onderwijs) onder vuur van N-VA-
en Open-VLD. Sluiting dreigt.


Prijsverhoging van voor- en naschoolse opvang (ook voor arme kinderen) staat op
de agenda raad van bestuur van het Stedelijk Onderwijs van december 2018.


Ook de opvangprijs voor kinderen met arme ouders (Verhoogde Tegemoetkoming) zou
verhogen.

Antwerpen, 12/10/2018

Geachte
heer Claude Marinower – schepen van Onderwijs in Antwerpen

Ik las dat u zichzelf op twitter een diploma van goed werk hebt uitgereikt voor
uw prestaties van de afgelopen zes jaar. Dat gebeurde naar aanleiding van uw –
weinig kritische – zelfevaluatie in Gazet van Antwerpen (20.09.18). Ik wil graag
enkele kanttekeningen bij uw hoerageroep plaatsen. Bijvoorbeeld bij het
afschaffen van de bos- en zeeklassen voor de leerlingen van het Stedelijke Onderwijs.

De sluiting van de openluchtverblijven Kasteeldomein Torenhof in Malle, Home Mathilde
Schroyens in Sint-Idesbald en Diesterweg in Kalmthout
(2013 – 2014) betekende zowat het einde
van de bos- en zeeklassen van het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen
. Volgens
een persbericht van Open-VLD bespaarde
u daarmee 1,8 miljoen Euro. Deze
besparing treft vooral kansarme kinderen, anderstalige
nieuwkomers en kinderen met een fysieke beperking. Kinderen die zelden de stad
uitkomen – en dat is gezien de slechte luchtkwaliteit geen overbodige luxe.

Voor een
belangrijke groep kinderen betekent dat dat ze nog amper weten wat een bos is
en de zee pas te zien krijgen als ze er zelfstandig naar toe kunnen. Als. Onderwijs
midden in de natuur en aan zee vervalt hiermee voor een belangrijk gedeelte. De
vervanging van deze infrastructuur door een systeem met vouchers heeft ervoor
gezorgd dat in 2014 al meteen 15% minder kinderen uit het Stedelijk Onderwijs
op bos- en zeeklassen gingen. Omdat de ouders voor deze meerdaagse uitstappen
nu financieel moeten bijpassen.

Daarenboven kwam de opbrengst van de verkoop van dit
vastgoed niet ten goede aan het Stedelijk Onderwijs van Antwerpen, maar
kwam die in de stadskas terecht. Overigens viel de opbrengst van die verkoop
wel zwaar tegen – u dacht dat home Mathilde Schroyens 18 miljoen euro zou
opbrengen, maar het werd negen miljoen, exact de helft dus. En u wist niet dat
Diesterweg contractueel niet zomaar kon worden verkocht. Foutje.

U beweert dat de invoering
van de voucher van 18 Euro per nacht/leerling voor leerlingen van álle netten
ervoor zorgt dat er meer leerlingen van bos- en zeeklassen kunnen genieten.
Helaas, alle betrokken leerkrachten en onderwijsmedewerkers spreken dat tegen.
Er is slechts een beperkte capaciteit van goedkope infrastructuur –
begrijpelijk, want u hebt zelf een belangrijk gedeelte van die capaciteit
vernietigd.

Nu ligt de Leerexpert, de school in het Peerdsbos in Brasschaat, onder vuur van
N-VA en Open-VLD
. In die school leren jongeren hun beroep in een
realistische omgeving. Volgens de tegenstanders gaat het om ‘het verdoken
openhouden’ van een bosdomein onder het mom van een school. Zelfs het
elektriciteitsverbruik en de andere nutsvoorzieningen worden in de afrekening
van de school opgenomen om aan te tonen dat de school verlieslatend zou zijn. Dat gebeurt voor geen enkele
andere school van het Stedelijk Onderwijs. Dat de scholen van Brasschaat op
vraag van de plaatselijke N-VA ook toegang willen hebben tot het domein van de
Leerexpert in het Peerdsbos, vormt dan weer geen probleem. Dat kan dus anders en beter!

Niet alleen moet voor ons onderwijs helemaal niet ‘rendabel’ zijn. Onderwijs moet rechtvaardig zijn én van hoge
kwaliteit
. Dat kan! Meerdaagse bos- en zeeklassen zijn niet alleen gezond – kijk naar de
onderzoeken over luchtkwaliteit – maar ook pedagogisch
noodzakelijk
. We willen een beleid dat
rekening houdt met de financiële draagkracht van ouders. Dat
geldt trouwens niet alleen voor meerdaagse uitstappen. Zowel U als ik weten dat
op de raad van bestuur van het
Stedelijk Onderwijs in december 2018 de
prijsverhoging voor de voor- en
naschoolse opvang
is geagendeerd. En dat u die verhoging ook wil doen voor de kinderen van ouders die een Verhoogde Tegemoetkoming krijgen omdat
ze een uiterst laag inkomen hebben. Meneer de schepen, zowat de helft van de
leerlingen in de basisscholen van het Stedelijk Onderwijs zal daarvan het
slachtoffer zijn. Dat u die maatregel wil na
de gemeenteraadsverkiezingen maar voor de installatie van een nieuw
stadsbestuur
is cynisch en asociaal.

Met hoogachting

Marc Swyngedouw