Stemgedrag
Antwerpenaren van Turkse en Marokkaanse afkomst

Analyse op basis van het postelectorale
Belgisch Etnische Minderheden verkiezingsonderzoek 2014 (BEMES 2014)

Marc Swyngedouw, Jolien Galle, Koen
Abts & Bart Meuleman

Onderzoeksverslag

Centrum voor
Sociologisch Onderzoek (CeSO)

Instituut voor
Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (ISPO)

CeSO/ISPO/2018-1

For
academic reference only: not to be quoted without the explicit permission of
the authors.